Dyrektor

Dyrektor szkoły
mgr Joanna Stenzel – Chomiak

 

Dyrektor szkoły przyjmuje
wnioski i skargi w każdy poniedziałek w godzinach 10:00 – 12:00